• Erasmus+ öğrenim hareketliliği nedir?

Öğrenim hareketliliği faaliyeti, AGÜ’ye kayıtlı öğrencilerin, bir ya da iki yarıyıl kurumlararası antlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesidir.

 • Erasmus+ staj hareketliliği nedir?

Staj hareketliliği faaliyeti, AGÜ’ye kayıtlı öğrencilerin, akademik çalışma alanları ile ilgili olarak yurtdışında yerleşik bir kurumda staj yapmasıdır.

 • Erasmus+ Programı çerçevesinde asgari ve azami hareketlilik süreleri ne kadardır?

Öğrenim ve staj hareketliliği için asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır.

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

AGÜ’ye kayıtlı tam zamanlı öğrenciler öğrenim hareketliliğinden faydalanabilirler. Ancak, hazırlık sınıfı öğrencileri ve mezuniyet aşamasındaki 4. Sınıf öğrencileri öğrenim hareketliliğine başvuru yapamazlar. Öğrenim hareketliliğine başvuru yapabilmek için hareketliliğin gerçekleştirileceği yarıyılda en az 30 AKTS’lik ders yükünün bulunması gerekir.

 • Erasmus+ staj hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

AGÜ’ye kayıtlı tam zamanlı öğrenciler staj hareketliliğinden faydalanabilirler. Ancak, hazırlık sınıfı öğrencileri staj hareketliliğine başvuru yapamazlar. Ancak, mezuniyet aşamasındaki 4. Sınıf öğrencileri mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içeresinde tamamlamak şartıyla staj hareketliliğine katılabilirler.

 • Öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanmak için ne yapmalıyım?

Genel bir kural olarak, Erasmus öğrenim ve staj staj hareketliliğinden faydalanabilmek için genel akademik not ortalamanızın lisans öğrencileri için en az 2.20, lisansüstü öğrenciler için ise en az 2.50 olması gerekir. Not ortalaması şartını karşılamayan öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Geçerli not ortalamaları olan öğrenciler başvurularını belirtilen platform üzerinden yapmalı ve yabancı dil sınavından da başarılı olmalıdırlar.

 • Öğrenim ve staj hareketliliğine aynı anda başvurabilir miyim?

Evet, her iki hareketlilik türüne aynı anda başvurabilirsiniz. Ancak, başvuru esnasında bir hareketlilik türünü önceliklendirmeniz gerekmektedir. Böylece, önceliklendirilmeyen hareketlilik türünden -10 puan düşülecektir.

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliğini hangi ülke/kurumda gerçekleştirebilirim?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği için ev sahibi kurum ile ikili antlaşmanın yapılmış olması zorunludur.  Bölüm bazlı yapılan ikili antlaşmaların listesi için lütfen tıklayınız.

 • Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı? Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım?

Gideceğiniz kurumda alacağınız ders sayısı değil, AKTS miktarı önem arz etmektedir. Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencinin, bir akademik yıl(güz ve bahar) için 60 AKTS, bir akademik yarıyıl(güz veya bahar) için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmesi beklenmektedir.

 • Abdullah Gül Üniversitesinin Erasmus ID kodu nedir?

TR KAYSERI 04.

 • Vize işlemlerini nasıl yürütmeliyim?

Yurtdışına çıkış, pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu hususta, mutlaka vize ülkesinin Büyük Elçilik web sayfası kontrol edilmeli, gerekli bilgiler resmi kurumlardan temin edilmelidir.  

Erasmus Ofisi, Erasmus kapsamında hareketliliğe katılacak öğrencilere vize başvurusunda kullanılmak üzere “Vize Destek Yazısı” temin etmektedir. İlgili belge Erasmus kapsamında hareketliliğe katılacağınızı ve alacağınız hibe miktarını teyit etmektedir. 

 • Yeşil pasaportu olan adayların da vize başvurusu yapması gerekir mi?

Yeşil pasaport sahibi öğrencilerimiz vize başvurusu yapacakları ülke Büyük Elçilik web sayfalarını kontrol ederek yeşil pasaportu ne kadar süre ile vizeden muaf tutuklarını kontrol etmelidirler.

 • Vize çıkmaması halinde AGÜ’de ders kaydımı yaptırmalı mıyım?

Vize alınamaması durumunda dönem kaybının yaşanmaması için öğrencilerimiz mutlaka ders kayıtlarını yaptırmalıdırlar.

 • Konaklama konusunda kimden yardım alabilirim?

Yurtdışında kalınacak yer temini konusundaki sorumluluk öğrencilere aittir.

Genel itibari ile, öğrenim hareketliliğinde, ev sahibi yükseköğretim kurumlarının yurtlarında konaklama imkanı olabilir. Bunun için ev sahibi yükseköğretim kurumun web sayfası dikkatlice incelenmeli ve vaktinde yurt başvurusu yapılmalıdır.

 • Seyahat sağlık sigortasının yaptırılması zorunlu mudur?

Faaliyete katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türüne göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Öğrenim hareketliliği için Seyahat Sağlık Sigortası, Staj hareketliliği için ise Seyahat Sağlık Sigortası ve Sorumluluk ve Kaza sigortasını yaptırmak zorunludur. 

Sigorta yükümlülükleri için vize ülkesinin web sayfasını kontrol edip, teminat bedelini karşılayan bir poliçeye sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekmektedir.

 • AT 11 vb. sigortalar geçerli midir?

AT11 vb. sigortalar vize ülkelerinde (Örn. AT11 Almanya) geçerlidir. Ancak, kapsamları gereği diğer ülkelerde geçerli değildirler. Dolayısı ile, öğrencilerimizin seyahat sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

AT11 vb. sigortalar staj hareketliliği kapsamında yeterli bir koruma sağlamamaktadır.

 • Erasmus+ öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme katkı payımı ödemem gerekir mi?  

AGÜ’ye öğrenim ücreti ödemek zorunda olan tüm öğrencilerin katkı paylarını eksiksiz ödemeleri gerekmektedir.

 • Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?

Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilerden herhangi bir akademik ücret(öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti ve kütüphane ücreti) talep edemez. Dolayısı ile, öğrenim hareketliliğine katılacağınız üniversiteye (özel ya da devlet)yasal statüsüne bakılmaksızın hiçbir kayıt/harç ücreti ödemeyeceksiniz.

 • Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) değişiklik yapabilir miyim?

Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilerin hareketlilik başlangıç tarihi itibari ile en geç 4-7 hafta içerisinde Learning Agreement’da değişiklik yapma imkânı bulunmaktadır. Ancak, ilgili değişikliklerin tüm taraflarca (öğrenci, ev sahibi ve gönderen kurum) onaylanması zorunludur.

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliğinde alınan dersler AGÜ’de de tanınacak mı?

Yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlanmaktadır.

 • Erasmus+ öğrenim/staj hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Öğrenim hareketliliğine hibeli olarak seçilmiş olan öğrenciler bir akademik yarıyıl için hibe desteği alabilirler. Hibe miktarları ülke gruplarına göre değişmekle beraber, aylık verilen hibe miktarlarına buradan ulaşılabilir.

Staj hareketliliğine hibeli olarak seçilmiş olan öğrenciler 2 aylık hibe desteğinden faydalanabilirler. Hibe miktarları ülke gruplarına göre değişmekle beraber, aylık verilen hibe miktarlarına buradan ulaşılabilir.

 • Hibe ödemeleri nasıl yapılmaktadır?

Öğrencinin vize alması ve tüm belgelerini Erasmus Ofisi’ne tesliminden sonra hibe sözleşmesi imzalanır. Daha sonra, belirlenen toplam hibe miktarının %80’i ilk ödeme olarak öğrencinin Avro hesabına aktarılır. Başarılı bir şekilde hareketliliğini tamamlayıp ve dönüş evraklarını Erasmus Ofisi’ne teslim eden öğrencilerin kalan hibe tutarı ikinci ödeme olarak yapılır.

Hibe ödemesinin yapılabilmesi için Avro hesabı açtırılması gerekmektedir. Avro hesabının hangi bankadan açtırılacağına dair bilgi için lütfen Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz.

 • Erasmus+ hibesi tüm harcamalarımı karşılayacak mı?

Erasmus+ hibesi, katılımcının hareketlilik için yapacağı tüm harcamalara katkı niteliğindedir. Dolayısı ile, Erasmus+ hibesinin yapılacak olan tüm harcamaları kapsaması mümkün değildir.

 • Erasmus+ hibesi içerisinde farklı hibe kalemleri(seyehat,vize vb.) var mı?

Erasmus+ hibesi farklı harcama kalemleri için ayrı ayrı olarak verilmez.

 • Türkiye' de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus programından para alarak yararlanabilir miyim? Erasmus bursu halihazırda sahip olduğum bursların kesilmesine neden olur mu?

Ulusal burs veya kredi alan öğrenciler de Erasmus+ hibesinden faydalanabilirler. Erasmus+ hibesinden faydalanmak sahip olunan hiçbir ulusal burs veya kredinin kesintiye uğramasına neden olmaz.

 • Sıfır hibeli Erasmus nedir?

Öğrenciler, istedikleri taktirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Fakat, sıfır hibeli öğrenciler de diğer başvuru sahipleri ile genel değerlendirmeye tabi tutulurlar ve aynı süreçten geçerler. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrenciye ödeme yapılmamasından ibarettir. Hareketlilik öncesi ve sonrasında teslim edilmesi gereken tüm belgelerin, hibeli öğrencilerde olduğu gibi, tamamlanması zorunludur.

 • Sıfır Hibeli Öğrenciler de Vize Destek yazısı alabilir mi?

Evet, sıfır hibeli öğrenciler de Erasmus+ programı kapsamında seçildikleri ve bu kapsamda hareketliliğe katılacaklarını gösteren Vize Destek Yazısı alabilirler.

 • Erasmus+ programından kaç kez yararlanabilirim?

Her bir eğitim kademesi (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora) için Erasmus+ kapsamındaki hareketlilik süresi 12 ayı aşamaz. 12 ayı aşmamak kaydı ile farklı ya da benzer türdeki faaliyetlere birden fazla katılım mümkündür.

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programından yararlandım, Erasmus Staj Programından da yararlanabilir miyim?

Toplam faaliyet süresi 12 ayı geçmemek ve başarılı olmak kaydıyla farklı hareketlilik türlerinden faydalanmak mümkündür.

Aynı şekilde, toplam faaliyet süresi 12 ayı geçmemek ve başarılı olmak kaydıyla benzer hareketlilik türlerinden birden fazla faydalanılması mümkündür.