Personel Hareketliliği

AGÜ personellerinin Erasmus+ kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri mümkündür.

Ders Verme Faaliyeti:

Personel ders verme hareketliliği, AGÜ’de ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders verme faaliyeti için davet alınan kurum ile AGÜ arasında ikili antlaşmanın bulunması zorunludur. İkili antlaşmalar için lütfen bakınız.

Eğitim Alma Faaliyeti:

Personel eğitim alma hareketliliği, AGÜ’de istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir.

Eğitim alma hareketliliği için ikili antlaşma yapılmış olması şartı aranmaz.

Personel Hareketliliğinde Süreler

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 gün en fazla 2 aydır.

Eğitim verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (2 hafta 16 ders saati gibi)

Yararlanıcıların mücbir bir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirmesi durumunda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Değerlendirme Ölçütleri

Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanmalıdır.

İdari personel olmak (+5) ve Geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonucunu belgelemek (50-79: +5, 80-100: +10) yalnızca personel eğitim alma falliyeti başvuruları için kullanılır, personel ders verme faaliyeti için kullanılmaz. 

 

Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

100 ila 499 KM arasında

180

500 ila 1999 KM arasında

275

2000 ila 2999 KM arasında

360

3000 ila 3999 KM arasında

530

4000 ila 7999 KM arasında

820

8000 KM veya daha fazla

1500

Örnek Hibe Hesaplaması

Eğitim alma veya eğitim verme hareketliliğine katılacak olan personel’in Almanya’dan 3 günlük bir faaliyet için kabul aldığı bir durumda;

Hibe Desteği: 3(gün) x 144 + 2(seyahat günleri)x144 = 720 €

Seyehat Gideri: Mesafe bandının 2000 ila 2999 KM arasında olduğu durumda: 360 €

Toplam: 720€ + 360€ = 1080 € hibe desteği alınacaktır.

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Gerekli Belgeler

1. Başvuru formu (Başvurular, başvuru portalı üzerinden çevrimiçi olarak alınır),

2. Davet mektubu (Hareketlilk türünü, tarihini, ev sahibi kurum ve katılımcı bilgilerini içermelidir ve mutlaka imzalı olmalıdır),

3. Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi,

4. Personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı),

5. Katılım sertifikası,

6. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

7. Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme/eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.