Başvuru Şartları

a) En az bir yarıyıl lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları,

b) Genel not ortalamasının öğrencilerin programa başvurdukları ve programa katılmadan önceki son yarıyılda lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrenciler için ise en az 2.50/4.00 olması,

c) Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamaları.

Başvurular

Değişim  programlarına  başvurularla  ilgili  bilgi  Değişim Ofisi’nin internet  sayfalarında duyurulur.

Öğrenciler   başvurularında   Üniversite   Değişim   Programları   Komisyonu’nun belirleyeceği  sayıda  üniversite  tercihinde  bulunabilirler.  

Öğrenci, başvurmak istediği değişim programı için tercih ettiği üniversiteleri başvuru formunda belirtir ve son başvuru tarihinden önce başvurusunu tamamlar.

Üniversite    Değişim    Programları    Komisyonu    tarafından    yürütülen    öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan kalması durumunda Üniversite Değişim Programları Komisyonu boş kalan kontenjanlar için yeni bir başvuru ve değerlendirme takvimi belirleyebilir.

Hareketlilik Öncesi Gerekli Belgeler

 1. Değişim Giden Öğrenci Başvuru Formu
 2. Transkript
 3. Kabul Belgesi
 4. Öğrenim anlaşması(Hareketlilik Öncesi)  
 5. Sağlık Sigortası
 6. Pasaport Fotokopisi

Hareketlilik sırasında Gerekli Belgeler

 1. Öğrenim Anlaşması (Değişiklikler)

Hareketlilik Sonrası Gerekli Belgeler

 1. Katılım Belgesi

 2. Transcript of records of the host University

 3. Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik sonrası)

 4. Pasaport giriş çıkış fotokopileri

 5. Akademik Tanınma Formu