Misyon: 3. nesil bir üniversite olarak Abdullah Gül Üniversitesi’nin Erasmus+ programı kapsamında Yükseköğretim projelerine katılımını sağlamak, AB program ve ortak ülkeleri ile ikili ve çoklu sürdürülebilir işbirliklerini geliştirerek üniversitemizin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak, AGÜ öğrenci ve personelinin Erasmus+ programı kapsamında eğitim ve staj faaliyetlerine katılımını teşvik etmek ve Erasmus kapsamında ortağımız olan kurumlardan daha fazla katılımcıyı üniversitemizde misafir etmektir.

Vizyon: Daha iyi hizmet verebilmek için sürekli kendini yenilemeyi ve gelişen teknolojiye hızlı bir şekilde uyum sağlamayı ilke edinen Abdullah Gül Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü, Erasmus Beyannamesi ve AGÜ uluslararasılaşma stratejilerine bağlı olarak Bologna süreciyle uyum içerisinde AB Eğitim programlarına etkin, tarafsız, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde katılım sağlamayı amaçlamaktadır.