ERASMUSTERN

Proje Başvuru Tarihimiz    31 Ocak 2017
Proje Kabul Tarihimiz         19 Temmuz 2017
Proje Süresi               2 yıl 
Proje Bütçemiz  45.680 AVRO
Proje kapsamında hareketlilik süresi     2 – 3 ay süre ile
Proje kapsamında yararlanacak kişi sayısı  12 Öğrenci 4 personel          

 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir. Bu program kapsamında yer alan faaliyetlerden birisi de yükseköğretim alanında hareketlilik konsorsiyumudur.

Konsorsiyum; ERASMUS + programı kapsamında yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yurtdışında bir işletme veya organizasyon bünyesinde staj yaparak uygulamalı mesleki deneyim kazanması faaliyetidir.  Faaliyet süresi 2 ila 12 ay arasında olup,  büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun özel veya kamuya ait her tür kurum ve kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan işletmede staj yapılabilir. Söz konusu stratejik ortaklık ile yükseköğretim kurumlarının modernleşmesine katkı sağlamak, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve katılımcı kuruluşların kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

PROJE AMACI: oluşturulan ortaklığın profesyonel bağlantıları kullanılarak Kayseri’den daha fazla sayıda gence yurtdışında mesleki tecrübe kazandırılması, daha kaliteli eğitim ve kurumsal modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi uygulamaların yerinde incelenmesi hedeflenmektedir.

ORTAKLAR: AGÜ lider kuruluş, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Üniversite-Sanayi İşbirliği Vakfı, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ortak kuruluşumuz.

PROJE ÇIKTILARI: Uluslararası takım çalışması içinde yer alan gençlerin kültürel ve mesleki beceri kazanmaları, kazanılan tecrübelerin paylaşımı.

PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ve GÖRÜNÜRLÜĞÜ: Projeden yaralanan gençlerin Kayseri’de proje fuarı organize ederek edindikleri tecrübeleri ve mesleki deneyimleri paylaşmaları.

Detaylı bilgi için tıklayınız.