ERASMUSTERN

Proje Süresi               7 yıl (2021-2027)
Proje Bütçesi  39.050 AVRO (2021 proje yılı için)
Proje Kapsamında Hareketlilik Süresi     2 – 3 ay süre ile
Proje Kapsamında Yararlanacak Kişi Sayısı  12 Öğrenci 10 personel (2021 proje yılı için)        

 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları (Hayat Boyu Öğrenme Programı) ve  2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2021-2027 yılları arasında Erasmus+ Programı adı altında da devam etmektedir. 2021-2027 program dönemi kapsamında yer alan faaliyetlerden birisi de yükseköğretim alanında hareketlilik konsorsiyumudur.

2015 yılında hareketlilik konsorsiyumu için akreditasyonu kabul edilen ve Abdullah Gül Üniversitesi liderliğinde 2021 yılına kadar yürütülen ortaklıkta ; Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Üniversite-Sanayi İşbirliği Vakfı, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi bulunmuştur.

2021-2027 program döneminde yeni akreditasyon başvurusu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen projemizin ortaklık yapısı genişletilmiştir. 2021 yılı itibariyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2023 yılı itibariyle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi konsorsiyum projemize dahil edilmiştir.

Konsorsiyum; ERASMUS + programı kapsamında yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yurtdışında bir işletme veya organizasyon bünyesinde staj yaparak uygulamalı mesleki deneyim kazanması faaliyetidir.  Faaliyet süresi 2 ila 12 ay arasında olup;  büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun özel veya kamuya ait her tür kurum ve kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan işletmede staj yapılabilir.

Söz konusu stratejik ortaklık ile yükseköğretim kurumlarının modernleşmesine katkı sağlamak, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve katılımcı kuruluşların kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu proje kapsamında, proje yürütücüsü ve proje ortakları olan üniversitelere kayıtlı öğrencilere yurtdışında staj yapma, ilgili kurumlarda istihdam edilen personele ise yurt dışında eğitim alma imkanı sağlanmaktadır.

PROJE AMACI: Oluşturulan ortaklığın profesyonel bağlantıları kullanılarak Kayseri’den daha fazla sayıda gence yurtdışında mesleki tecrübe kazandırılması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, daha kaliteli eğitim ve kurumsal modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi uygulamaların yerinde incelenmesi hedeflenmektedir.

ORTAKLAR: AGÜ (Proje Yürütücüsü), Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Üniversite-Sanayi İşbirliği Vakfı, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi.

PROJE ÇIKTILARI: Uluslararası takım çalışması içinde yer alan gençlerin kültürel ve mesleki beceri kazanmaları, kazanılan tecrübelerin paylaşımı.

PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ve GÖRÜNÜRLÜĞÜ: Projeden yaralanan gençlerin Kayseri’de proje fuarı organize ederek edindikleri tecrübeleri ve mesleki deneyimleri paylaşmaları.