2023-08-11 10:00:00

Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Levent DEMİR, 03.08.2023 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen  "Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu (KA130/KA131) Koordinatör ve Ortak Kuruluşları Proje Toplantısı"na katılmıştır.

Toplantıda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Konsorsiyum projelerindeki yenilikler tanıtıldı ve sorular cevaplandırıldı.

2021-2027 döneminde Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılan 83 Konsorsiyum başvurusundan 53’ü kabul edildi. Türk Üniversiteleri arasında 33 Yükseköğretim Kurumu Erasmus+ KA130 Akreditasyonu sahibi ve yürütücüsüdür.

Ayrıca 2021-2027 yılları arasında geçerli olan Konsorsiyum Akreditasyon Belgesi, Öğr. Gör. Levent DEMİR tarafından teslim alındı. Abdullah Gül Üniversitesi 2015’ten bu yana Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu sahibidir.

Yürütücüsü olduğumuz Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Projesi ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.