2024-05-17 00:00:00

Erasmus Ofisi Öğretim Görevlisi Levent DEMİR PSYC112 Oryantasyon dersi kapsamında bir sunum gerçekleştirerek öğrencileri Erasmus Hareketliliği hakkında bilgilendirdi.