0000-00-00 00:00:00

Erasmus+ Merkezi Projeler toplantısı 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirildi. Ulusal Ajans tarafından organize edilen ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AGÜ Uluslararası Ofis'ten Ar. Gör. Tuğba GÜL katıldı.

Toplantıda katılımcılar; Jean Monnet, Erasmus Mundus, Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme ve Avrupa Üniversiteleri Projeleri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.