2022-01-06 10:15:00

Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de pandemi ilan edildi. Pandemi ulusal sağlık sistemlerini zora sokmakla kalmadı, aynı zamanda sınırların kapanması, insanların eve kapanması, kamu hizmetlerinin askıya alınması ve dünyada ciddi ekonomik daralmalar ile sonuçlandı. Bu durum kaçınılmaz olarak yükseköğrenime katılımı etkiledi. Buna rağmen, katılım her zaman yükseköğretim çalışmalarının odak noktalarından biri olmuştur.

Yükseköğretim üyeleri sırayla katılarak; pandemi öncesi, pandemi sırası ve sonrasında üniversitelerin öğretim, araştırma, toplum hizmeti ve yönetim ile ilgili yansımalarını aktardılar. AGÜ Uluslararası Ofisi de bu konferansa katılarak “Norm Yaratımında Kültürel Uyum: Erasmus+'ın AB Entegrasyon Sürecine Etkisi” hakkında makale sundu ve katılımcılar COVID-19’un uluslararası değişim programlarına etkisini tartıştılar.