2021-03-02 16:03:00

Katılım öncesi AB mali yardımları kapsamında hayata geçirilen projelerin görünürlüğü arttırmak ve daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacı ile 22-26 Şubat tarihleri arasında “Ortak Geleceğimiz” ana teması ile bir dijital iletişim kampanyası yürütülmüştür.

Projelerle ürettiğimiz ve hayata kattığımız değeri daha fazla kişiye duyurmak, bu değeri yaygınlaştırmak amaçlanmıştır.