2019-04-10 13:40:00

Gençlik Fabrikası Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Nimet Bulut İzmir’de gerçekleşen Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu’nda Uluslararası Norm İnşasında Kültürel Benzerlik: Erasmus+’ın AB Bütünleşme Sürecine Etkileri başlıklı tez bildirisini sundu.

ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, bilimsel bilginin evrensel olduğundan hareketle dünyanın değişik ülkelerinden pek çok akademisyeni buluşturmayı hedeflemektedir. Mühendislik-Mimarlık, Sosyal Bilimler, Fen-Matematik Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Sağlık Bilimleri alanlarında katılımın olacağı kongre alanında söz söylemek isteyen tüm akademisyenleri beklemektedir.

Diğer taraftan Erasmus Sempozyum, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelerek, bilgi paylaşımı ve farklı bakış açılarını ortaya çıkarmalarınız sağlamayı amaçlamaktadır. En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı sempozyum, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İzmir’de gerçekleşmiştir.

Ofisimiz adına kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.