2019-02-05 17:00:00

2019-2020 Akadmeik yılında Erasmus ve Exchange programlarından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimiz için bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Değerlendirmeler hangi ölçütlere göre olacak?

  1. Akademik başarı düzeyi :%50 + Dil Puanı: %50  
  2. Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla): +10 puan
  3. Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan
  4. Daha önce yararlanma (her bir hareketlilik için): -10 puan
  5. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
  6. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
  7. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
  8. Daha önceden sınava başvurmuş ve zamanında feragat etmemiş öğrencilerin toplam puanından 10 puan azaltma uygulanır.
  9. Başarılı olmak şartıyla, isteyen öğrenciler maddi destekten feragat edip hareketliliklerini kendileri karşılayabilir.

Yabancı Dil Sınavından da başarılı olanlar için artık Üniversite seçim zamanı.

Bölümünün ikili anlaşmalarına web sayfasında yayınlanan İkili Anlaşmalar listesinden ulaşabilirsiniz. 

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarları için tıklayınız.

Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız.

Detaylı bilgi ve soruların için: erasmus@agu.edu.tr