2023-04-06 15:45:00

Sevgili AGÜ öğrencileri,

Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde saat 10:00’da çevrimiçi olarak yapılacaktır. (Erasmus ve Exchange için tek sınav yapılacaktır).

Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm "Writing" (yazma) kısmı olacaktır ve bu bölümde öğrencilerden verilen konu bağlamında akademik yazma yapmaları istenecektir. İkinci bölüm "Reading" (okuma) olacak ve öğrencilerden verilen parça(lar)a göre soruları cevaplamaları istenecektir.

İki bölüm için de toplam süre 60 dakika olarak planlanmıştır.