2022-04-01 10:02:00

Değerli AGÜ Üyeleri,

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Çağrısı yayınlandı.
Başvuru, 21 Nisan 2022 - 6 Mayıs 2022 tarihleri ​​arasında açık olacaktır. Personel Eğitim alma hareketliliğine katılmak isteyen tüm akademik ve idari personelin başvurularını portalda bulunan başvuru linki https://portal.ua.gov.tr (e-devlet) vasıtasıyla yapması gerekmektedir. 

ÖNEMLİ: Bu hareketlilik programında yer almak isteyen tüm akademik ve idari personel, kabul mektubu olmadan başvurabilir. Asil olarak seçildiğiniz takdirde, kabul mektubunuzu Erasmus Ofisine üç ay içerisinde teslim etmelisiniz. Aksi takdirde Erasmus hareketliliğine katılma hakkı yedek adaylara geçecektir.
Daha fazla bilgi için: erasmus@agu.edu.tr

Erasmus Staff Çağrısı

Eğitim Alma Hareketlilik Formu