2022-03-09 17:15:00

2021 KA131 ve 2021 KONSORSİYUMLARI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJE NUMARALARI:  2021-1-TR01-KA131-HED-000003051 2021-1-TR01-KA131-HED-000006531(KONSORSİYUM)

Sevgili Öğrencimiz,

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus ve Exchange yolculuğu seni bekliyor.

Peki ilk olarak ne yapmalısın?

Öncelikle https://portal.ua.gov.tr/ adresinde yer alan çağrıya tıklayarak başvuru formunu e-devlet üzerinden 30 Mart 2022 – 13 Nisan 2022 tarihleri arasında eksiksiz doldurmalı ve başvuru tarihleri içerisinde alınmış transkriptini ofisimize teslim etmelisin. (Başvuru linki 30 Mart’tan itibaren aktif olacaktır. Başvuru sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.)

Başvuru yapabilmen için neler gerekli?

 • AGÜ öğrencisi olmak
 • En az birinci sınıf öğrencisi olmak ve en az bir akademik yarı yılı tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz)
 • Lisans öğrencisiysen en az 2.20/4.0 akademik ortalamanın olması
 • Lisansüstü öğrenciysen en az 2.5/4.0 akademik ortalamasının olması 
 • Erasmus Öğrenim hareketliliğine başvuracak öğrencilerin, faaliyetin gerçekleşeceği yarı yılda (Güz/Bahar) en az 30 AKTS ders yükünün bulunması
 • Son sınıf öğrencileri yalnızca mezuniyet sonrası için Erasmus staj hareketliliğine başvurabilir.

Değerlendirmeler hangi ölçütlere göre olacak?

 1. Akademik başarı düzeyi: %50 + Dil Puanı: %50  
 2. Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla): +10 puan
 3. Şehit ve Gazi çocuklarına (belgelenmesi kaydıyla): +15 puan
 4. Daha önce yararlanma (her bir hareketlilik için): -10 puan
 5. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 6. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan
 7. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan
 8. Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın  hareketliliğe katılmama: -10 puan
 9. İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan
 10. Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan
 11. Başvuru sırasında staj yeri kabul mektubu sunma: +10 puan
 12. Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar(DOTs) önceliklendirilir: +5 puan
 13. Başarılı olmak şartıyla, isteyen öğrenciler maddi destekten feragat edip hareketliliklerini kendileri karşılayabilir.
 14. Çift anadalda öğrenim gören  öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

NOT: Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış  öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Başvuru kriterlerine sahipsen ve başvurunu yaptıysan ikinci adım Yabancı Dil Sınavı. 20 Nisan 2022 tarihinde yapılacak dil sınavını kaçırmamalısın.  (Yabancı Dil Sınavı Erasmus ve Exchange için tek sefer yapılacaktır. (Sınav tarihi ve saati ile ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır.)

Yabancı Dil Sınavından da başarılı olduysan,

Öğrenim hareketliliği için üniversite seçme zamanı. Öğrenim hareketliliğini sadece bölümünün ikili anlaşması bulunan üniversitelerde gerçekleştirebilirsin. Bölüm bazlı ikili antlaşmaların linkine web sayfasında yer alan İkili Anlaşmalar listesinden ulaşabilirsin. 

Staj hareketliliği için ise kurum ve kuruluşlardan kabul mektubu alma zamanı. Ancak, aşağıda listelenen kurumlar staj faaliyeti için uygun değildir;

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarları:

1. ve 2. grup ülkeler olan Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, İrlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan için 600 Avro Öğrenim/750 Avro Staj
3. grup ülkeler olan Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye için 450 Avro Öğrenim/600 Avro Staj

Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız.

Unutma!

Başvuru formunu doldurmak(online) ve başvuru tarihleri içerisinde alınmış imzalı ve mühürlü transkriptini Erasmus Ofisi’ne teslim etmek için son tarih 13 Nisan 2022 saat 17.00’dır.

AGÜ Erasmus ve Değişim Programları Yeni Dönem Başvuruları Kılavuzu

ÖNEMLİ: ERASMUS VE EXCHANGE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINI LÜTFEN KAÇIRMAYINIZ.  

Detaylı bilgi ve soruların için: erasmus@agu.edu.tr