2020-02-05 15:16:00

Sevgili Öğrencimiz,

Proje numarası 2019-1-TR01-KA103-067368 olan "Let's go to Internship in Europe" konsorsiyum projemiz için çağrımız açılmıştır. 

Let's go to Internship in Europe konsorsiyumu özellikle gençlerin istihdamını artırmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra akademik ve idari personelin mobilitesini artırmakta projenin öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Bu hareketliliklerin; konsorsiyum üyelerinin kurumsal kapasitelerini, ulusal ve uluslararası proje ortaklık sayılarını ve AB programlarının bu kuruluşlardaki farkındalığını artırması yine hedefler arasında yer almaktadır.

‘’Let's go to Internship in Europe’’ konsorsiyumu üniversite öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini artıracak ve daha kolay iş bulmalarına yardımcı olacaktır. Üniversitelerimizin AB üyesi ülkelere göre daha az ulus ötesi işbirlikleri olduğu bilinmekte, ‘’Let's go to Internship in Europe’’ konsorsiyumu hem konsorsiyumdan yararlanacak bireylerin hem de  kurumların daha uluslararası kimlik kazanmalarını destekleyecektir. ET konsorsiyumu öğretim üyelerinin AB'li akademisyenlerle bilimsel ortaklıklarının artması ve çarpan etkisi yüksek bilimsel makale, kitap ve projelerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır. Bu konsoriyumdan yararlanan idari personel AB üniversitelerinde kullanılan yenilikçi metotların ülkemiz üniversitelerine taşınmasına da katkı sağlayacak, üniversitelerdeki bürokrasi azalarak verimli çalışma ortamları ve sistemleri geliştirilecektir.

Konsorsiyum ağırlıklı olarak öğrencilerin  staj hareketliliğini destekleyecek, bu konsorsiyum ile öğretim üyesi ve idari personel hareketliliklerinin de gerçekleşmesi planlanmıştır Uludağ Üniversitesi konsorsiyumun lideri durumunda olup yurt dışındaki ortaklık ağı ile konsorsiyum üyesi üniversite öğrencilerine staj yeri bulmaları konusunda destek olacaktır.

Peki ilk olarak ne yapmalısın?

Ofisimizin  web sitesinde yer alan online başvuru formunu 05 Şubat 2020 – 19 Şubat 2020 tarihleri arasında eksiksiz doldurmalısın. 

Başvuru yapabilmen için neler gerekli?

•   AGÜ öğrencisi olmak

•   En az birinci sınıf öğrencisi olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz)

•   Lisans öğrencisiysen en az 2.20/4.0 akademik ortalamanın olması

•   Lisansüstü öğrenciysen en az 2.5/4.0 akademik ortalamasının olması 

•   Son sınıf öğrencileri yalnızca mezuniyet sonrası için Erasmus staj hareketliliğine başvurabilir. 

Değerlendirmeleriniz hangi ölçütlere göre olacak?

a)    Akademik başarı düzeyi :%50 + Dil Puanı: %50  

b)    Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla): +10 puan

c)     Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan

d)    Daha önce yararlanma (her bir hareketlilik için): -10 puan

e)    Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

f)     2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

g)     Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

h)    Daha önceden sınava başvurmuş ve zamanında feragat etmemiş öğrencilerin toplam puanından -10

i)      İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)-10

j)      Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)-5

k)    Başarılı olmak şartıyla, isteyen öğrenciler maddi destekten feragat edip hareketliliklerini kendileri karşılayabilir.

 

Başvuru kriterlerine sahipsen ve başvurunu yaptıysan ikinci adım Yabancı Dil Sınavı. 19 Şubat 2020 tarihinde yapılacak dil sınavını kaçırmamalısın.  (Yabancı Dil Sınavı Erasmus ve Exchange için tek sefer yapılacaktır.)

Yabancı Dil Sınavından da başarılı olduysan artık staj bulma  zamanı!

 

Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarları için tıklayınız.

 

Bölüm Koordinatörleri listesi için tıklayınız

Detaylı bilgi ve soruların için: erasmus@agu.edu.tr