2018-08-08 12:45:00

Abdullah Gül Üniversitesi Koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Üniversite Sanayi Araştırma ve İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) ortaklığında yürütülen Erasmustern Staj Konsorsiyumu projesi 2018 yılı yeni dönem başvurumuz kabul edilmiştir.

Süre gelen ortaklığımız yeni dönemde bütçe ve hareketlilik sayısı olarak yenilenmiştir. 

35 öğrenci, 5 personelin yararlanacağı staj hareketliliğinden tüm Avrupa ülkelerinde etkin bir şekilde yararlanılabilecektir.