0000-00-00 00:00:00

Erasmus+ Programı faaliyetlerinden Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (Ana Eylem 1) kapsamında 2006 yılı ve sonrasında kurulan yükseköğretim kurumu temsilcilerinin katılımıyla , 2006 yılı ve sonrasında kurulan yükseköğretim kurumlarımızın, Erasmus+ programının uygulanmasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve Erasmus hibelerinin etkin ve verimli kullanımı konularının tartışıldığı toplantı 11-12 Eylül 2017 tarihlerinde Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.